ЕКОМАКС ООД съвместно с ОБЩИНА ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ организира кампания по безвъзмездно приемане на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО) за последващо еколого и законосъобразно третиране(рециклиране).
 

Кампанията ще се проведе в рамките на един ден на 13.04.2019г. (събота), на територията на гр. Велики Преслав, като за целите на събитието ще бъде организиран мобилен пункт за приемане на ИУЕЕО.
Пунктът ще бъде  разположен на:


1. Паркинг пред "Спортна зала"  –  9:00ч.-12,00ч.

2. Генералски блокове - паркинг до трафопост - 12:00 ч. – 15:00 ч..

3. Кръстовището на ул. "Стефан Караджа" с ул. "Любен Каравелов" в  района на магазините "Лидер" и "Чатърлъка"  – 15:00 ч. – 18:00 ч.

Всички граждани, които проявяват желание, могат да предадат безплатно излезли от употреба или негодни уреди като: печки, бойлери, перални, хладилници, компютри, лаптопи и др.

 

Платено съобщение