Българският проект "Възстановяване на белошипата ветрушка" е сред финалистите за наградите на Програма LIFE на Европейската комисия.

Сдружението "Зелени Балкани", което е координатор на международния проект, съобщава, че само 15 от стотиците европейски проекти, финансирани от програмата на Европейската комисия за опазване на околната среда, са избрани за надпреварата за най-добър проект за 2019 г. От тях Програма LIFE ще обяви призьори в трите си основни категории - природа, околна среда и климат - на 16 май в рамките на Европейската зелена седмица. Проектът за белошипата ветрушка (Lesser Kestrel) се състезава в категория "природа".

След допълнителна селекция само на 9 от 15-те европейски финалиста е дадена възможността да участват и в надпревара за "Наградата на гражданите" 2019. Сред тези 9 проекта от престижната финална селекция е и "Възстановяване на белошипата ветрушка", съобщават от "Зелени Балкани". Гражданите на Европейски съюз могат да гласуват за своя фаворит сред деветте проекта до 16 май на страницата на конкурса, като номинираният български проект е представен тук.

Проектът

Проектът "Възстановяване на белошипата ветрушка" (повече виж тук) се изпълнява от "Зелени Балкани" заедно с немската организация EuroNatur и испанските природозащитници ДЕМА. Той успява да възстанови изчезнал вид птица - малкия хищен сокол с размерите на гълъб белошипа ветрушка. В миналото често срещан вид, белошипата ветрушка изчезва от България в края на 80-те години на 20-ти век.


"Зелени Балкани" започват работата си за завръщането на белошипата ветрушка през 2008 г. Проектът "Възстановяване на белошипата ветрушка" се изпълнява от 2012 г.

Работата за рядката птица е съсредоточена в три защитени зони от екологичната мрежа "Натура 2000" (повече за "Натура 2000" - тук) в Югоизточна България - зоните Бяла река, Крумовица и Сакар. Дейностите са насочени там, защото за страната видът е в категорията "критично застрашен" и е защитен от националния Закон за биологичното разнообразие, който определя кои видове са приоритетни за опазване от българската "Натура 2000".

Проектът се финансира 75% от Програма LIFE на Европейската комисия и 25% от собствен принос на природозащитниците. Средствата се използват за поддържането на Модул за адаптация и освобождаване на белошипи ветрушки в село Левка, отглеждането на птици в Испания и тяхното транспортиране до България, връщането им в природата и последващите грижи, мониторинг и опазване.

В резултат, птицата се завръща в България, като:

- От 2012 г. досега в природата на България в новосъздадената колония край село Левка в защитена зона "Сакар" са освободени над 600 млади белошипи ветрушки. Това са пилета, доставени от испанския партньор, или излюпени в Центъра на Зелени Балкани, или отгледани от родителите си, които вече се размножават в природата. Белошипите ветрушки са прелетни птици и прекарват зимата в Африка, но всяка година се завръщат за размножителния си период в родното си място в колонията в Сакар;

- През 2014 г. е първото гнездене на 5 двойки в колонията от белошипи ветрушки в село Левка в защитена зона "Сакар". Оттогава насам колонията, като през 2018 г вече се размножават над 40 двойки;

- Засега през 2019 г в Левка до началото на април са се завърнали над 60 птици. Предстои да се преброят всички птици, които ще се завърнат от зимуването си в Африка и ще започнат размножителния си сезон в Сакар.

С тези резултати проектът "Възстановяване на белошипата ветрушка" е една от най-успешните природозащитни инициативи за възстановяване на изчезнал от природата вид. Още през 2016 и 2018 г. той беше сред финалистите за Наградите на "Натура 2000", които се организират от Европейската комисия.

Белошипата ветрушка

В миналото белошипата ветрушка е била широко разпространена в България, като е гнездяла "навсякъде", според данни на учени от средата на 19 век. През 1995 - 2000 птиците намаляват и достигат едва 5 размножаващи се двойки за периода 1995 - 2000. Към 2005 г има единични двойки без данни за гнездене. Към началото на работата на "Зелени Балкани" няма потвърдено размножаване на белошипи ветрушки в България.

Белошипата ветрушка е считана някога за една от най-многочислените хищни птици в Европа. Днес, в резултат на промените в земеползването, интензификацията на земеделието, изоставянето на земеделските земи, загубата на места за гнездене и интензивното прилагане на пестициди, бъдещето ѝ е несигурно. Видът е основно насекомояден и е полезен помощник на човека в борбата с вредителите в земеделските територии.

Дневник