Агенцията по вписванията обявява обществена поръчка за поддръжка на информационните системи. Договорът с "Лирекс БГ", който е бил за срок от една година, изтича на 3 май, става известно от съобщение до медиите.

Прогнозната стойност на поръчката за една година е до 429.50 хил. лв. без ДДС. Предвидено е договорът да се сключи за срок от две години. За сравнение предишният договор в бил за 98.6 хил. лв. без ДДС за година, но сега са заложени повече изисквания. Процедурата трябва да приключи до края на април. Компаниите, които отговарят на изискванията, ще бъдат класирани по критерия "най-ниска цена", се посочва в съобщението.

За първи път от десет години има ново условие пред фирмите - да разполагат с екип от общо 12 висококвалифицирани експерти с различни технологични компетентности, които ще реагират в случай на инциденти, свързани със сигурността. Двама от тях трябва да бъдат на разположение на място. До момента Агенцията е имала изисквания за общо 4 специалисти, които да обслужват поддръжката и не е поставяла условието да има експерти.

Изпълнителят ще "трябва да извърши висококвалифицирани дейности за постигане на ниски нива на информационни рискове, да ги поддържа регулярно, а освен това трябва да бъде гарантирана поверителността, цялостността и наличността на трансферираната, обработваната и съхранявана информация", пише в съобщението.

Нужно е всички участници в процедурата трябва да притежават актуално удостоверение за сигурност, издадено от Държавната агенция "Национална сигурност" (ДАНС)."Стратегическа цел в управлението на Агенцията е гарантирането на сигурността на базите данни", пише в съобщението.

През август 2018 в продължение на около 20 дни Търговският регистър не работеше, като официално не бе оповестена причината за това. Проблемът доведе до смяна в ръководителя на ведомството, който се наложи през есента да обяви поръчка за покупката на още памет, за да не спре работата на агенцията заради липсата на място за съхранение на постъпващата при нея информация.

В края на януари правителството включи Агенцията по вписванията в Списъка на стратегическите обекти и дейности от значение за националната сигурност. управляващите мотивираха решението си с това, че е нужно да се гарантира нормалното функциониране на агенцията, което налага преосмисляне на съществуващата система за сигурност и въвеждането на допълнителни мерки, роли, верификационни и контролни механизми.

На агенцията е възложено да води и поддържа Имотен регистър, Регистър БУЛСТАТ, Търговски регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел и Регистър на имуществените отношения между съпрузите.

Дневник