Европейският съюз одобри проекта за изменения на Директивата на ЕС за природния газ, която ще позволи на Брюксел да разшири възможностите си за контрол на морските газопроводи от и до трети страни - тоест страни извън ЕС. В частност - „Северен поток-2“. Новите текстове ще важат и за бъдещи газопроводи.

Сред основните елементи на правилата на ЕС относно пазара на газ, които са определени в т.нар. директива за природния газ от 2009 г., са отделянето на собствеността, достъпът на трети страни, недискриминационните тарифи и изискванията за прозрачност. Приетото от Съвета на ЕС изменение предвижда възможност за дерогации за съществуващи газопроводи до и от трети държави, както и ясни процедури за преговори с трети държави и за освобождаване на нови газопроводи, пише в съобщението на институцията.

Документът е приет без обсъждане, както се очакваше. Директивата с измененията ще бъде публикувана в Официалния вестник на ЕС, а 20 дни след това новият закон ще влезе в сила. Съветът на ЕС също така подчертава, че след влизането в сила на новите изменения държавите членки на Общността ще разполагат с 9 месеца, за да въведат промените в националните си законодателства.

Същевременно ЕС възнамерява да завърши всички технически процедури до края на 2019 г., за да стане възможно газовата директива да влезе в сила преди пускането в експлоатация на газопровода „Северен поток-2“. Очаква се той да заработи преди края на текущата година.

Финализираната директива разширява енергийните стандарти на ЕС върху морските газопроводи на трети страни в държави от Общността, които преминават извън пределите на членките на Блока. Съгласно нормите на Третия енергиен пакет на ЕС, операторът на „Северен поток-2" трябва да бъде независима от „Газпром" компания, а 50% от капацитета на газопровода да бъде запазен за изпомпване на газ от независими доставчици. Германия постигна значително смекчаване на тези изменения, тъй като окончателният текст гласи, че решението за предоставяне на изключения от тези правила за руския проект няма да бъде взето от Брюксел, а от европейската страна, от чиято територия газопроводът влиза на европейска територия, след консултация с Европейската комисия. В случая със „Северен поток-2“ това е Германия. Според оценките на повечето европейски експерти, в тази форма газовата директива няма да позволи блокирането на строителството на „Северен поток-2“, но може да създаде проблеми и несигурност за инвеститорите, предава "Фокус".

Клуб Z