През последните десет години потреблението на алкохол и цигари се увеличава, семействата купуват по-малко хляб и тестени изделия, както и плодове, но повече зеленчуци, кисело мляко, месо и безалкохолни напитки. Това показват данните на Националния статистически институт (НСИ) за доходите и разходите на домакинствата в периода 2009 - 2018 г.

Доходите от самостоятелна заетост нарастват най-значително

През 2018 г. годишният общ доход средно на лице от домакинство е 6013 лв. и нараства със 7.6% спрямо 2017 година и 1.6 пъти за последните десет години.

Доходът от заплата през миналата година е 3336 лв. средно на човек и се увеличава с 9.8% спрямо 2017 г., а за 10 години - със 73%. Доходите от пенсии за последната година са 1645 лева. Те нарастват с 11.2% спрямо 2017 г. и с 61.4% в сравнение с 2009 година.

Доходите от самостоятелна заетост нарастват най-значително за година - с 11.4% до 420 лв. в сравнение с 2017 г., и с 59.1% спрямо 2009 година. Доходът от трудова дейност извън работната заплата за последната година е 70 лв. и намалява спрямо 2017 г. с 45.7%, а в сравнение с 2009 г. - с 54.2%.

Над половината от доходите на семействата (55.5%) са от заплата, а близо 30 на сто - от социални плащания (пенсии, обезщетения за безработни, семейни добавки за деца и други социални помощи и обезщетения).

През 2018 г. българските домакинства са изразходвали 5772 лв. средно на човек, което е с 10.6% повече в сравнение с 2017 година. За периода 2009 - 2018 г. разходите на домакинствата се увеличават 1.7 пъти.

За храна и безалкохолни напитки през 2018 г. всеки човек е похарчил средно 1714 лв., или с 9.0% повече спрямо 2017 г. и с 41% в сравнение с 2009 година.

Разходите за данъци и осигуровки нарастват над три пъти за десетилетие

Разходите, свързани с жилището (вода, електроенергия, горива, жилищно обзавеждане и поддържане на дома), за последната година са 1017 лева. В сравнение с 2017 г. нарастват с 3%, а спрямо 2009 г. се увеличават с 67.5%. За транспорт и съобщения през 2018 г. са похарчени 667 лв., което е с 15.8% повече от 2017 г. и с 90.0% спрямо 2009 година.

През последната година разходите за данъци и социални осигуровки средно на човек от домакинство са в размер на 738 лв. и се увеличават с 13.9% в сравнение с 2017 г., а спрямо 2009 г. нарастват над 3 пъти.

През 2018 г. относителният дял на разходите за храна от общия разход е 29.7%, което е с 0.4 процентни пункта по-малко в сравнение с 2017 г. и с 6.8 процентни пункта спрямо 2009 година. Делът на разходите, свързани с жилището, намалява с 1.4 процентни пункта за година и с 0.6 процентни пункта за десетилетие.

Разходите за транспорт и съобщения запазват дела си от 11 на сто.

По-малко хляб, повече алкохол

През 2018 г. потреблението на хляб и тестени изделия намалява с 1.8 кг, на плодове - с 1.2 килограма. Увеличава се консумацията на зеленчуци с 2.7 кг, на кисело мляко с 1.7 кг, на месо с 1.5 кг и на безалкохолни напитки с 1.2 литра.

На годишна база се увеличава потреблението средно на човек от домакинство на алкохолни напитки (от 28.9 на 31.0 л) и на цигари (от 656 на 674 броя).

За десетилетието се увеличава покупателната способност на домакинствата за всички основни хранителни продукти с изключение на маслото. Най-много е нараснала покупателната способност при ябълките, свинското месо, белия хляб и захарта в сравнение с началото на разглеждания период, информира статистическият институт.

През 2018 г. покупателната способност на домакинствата се увеличава спрямо 2017 г. за почти всички основни хранителни продукти с изключение на белия хляб, краставиците, пиперките, ябълките, гроздето, маслото. Най-много е нараснала покупателната способност при картофите, ориза, зрелия фасул, прясното мляко, свинското и птичето месо, захарта.

Дневник