Първото европейско законодателство за емисии от камиони и тирове беше прието от Европейския парламент, като целта е да се спре увеличаването на емисиите от пътния транспорт, предаде пресслужбата на институцията.

Новото законодателство, неофициално договорено между евродепутатите и румънското председателство на Съвета на ЕС (държавите членки) през февруари, беше прието с 474 гласа "за", срещу 47 гласа "против" и 11 гласа "въздържал се".

То изисква емисиите на въглероден диоксид от тежкотоварни автомобили като камиони и тирове да бъдат намалени с 30% до 2030 г. с междинна цел за намаляване от 15% до 2025 г.

Също така до 2025 г. производителите ще трябва да гарантират, че поне 2% от пазарния дял от продажбите на нови превозни средства идват от превозни средства с нулеви и ниски емисии. Целта е да се противодейства на постоянно нарастващите емисии от пътния транспорт, от които около една четвърт се дължат на тежкотоварните превозни средства.

Европейската комисия ще трябва през 2022 г. да предложи нови цели за периода след 2030 г. в съответствие с Парижкото споразумение за климата.

Съветът трябва официално да одобри текста, преди той да влезе в сила.

Тежкотоварните автомобили са отговорни за 27% от емисиите на въглероден диоксид от пътния транспорт и почти 5% от емисиите на парникови газове (по данни от 2016 г.). От 1990 г. насам емисиите на тежкотоварни автомобили са се увеличили с 25% - главно заради увеличението на автомобилния товарен превоз. Очаква се те да продължат да се увеличават, ако не се приемат и приложат нови политики.

Дневник