800 декара нови гори ще бъдат залесени през тази година в стопанствата, които влизат в обхвата на Североизточното държавно предприятие, съобщиха от пресцентъра на предприятието.

Най-много нови гори ще се появят в ДЛС - Балчик, където залесяването ще е на площ от 151 декара и в ДЛС - Шерба, където декарите са 134. В ДЛС - Паламара ще бъдат залесени 99 декара, а в ДГС - Омуртаг 71 декара. В стопанството във Велики Преслав през миналия месец беше залесена млада широколистна гора на площ от 70 декара.

Новите гори в района са изцяло от широколистни видове, типични за тази част на страната. На мястото на иглолистните култури постепенно се появяват церови и дъбови гори, като за тях целогодишно се полагат грижи, за да може с всяка изминала година да се увеличава зеленото богатство на страната ни.

Ще бъде подпомогнато и естественото възобновяване на близо 15 000 декара, защото това е приоритет за лесовъдите. Те се грижат за горите, създадени в предходните години, като дръвчетата, които не са се прихванали ще бъдат подменени през пролетта и есента.

ШУМ.БГ