Днес - 18 май, е символичният Ден на данъчна свобода за България. Символичната дата, известна по света като Tax Freedom Day показва, че на тази дата гражданите спират да работят за държавата и започват да работят за себе си, напомня Институтът за пазарна икономика (ИПИ), който всяка година изчислява кога тя настъпва.

През тази година в държавния бюджет е планирано да постъпят рекордните 43.9 млрд. лв. приходи. Средно за един календарен ден българите изработват по 319 млн. лв., което означава, че ще са ни необходими 138 дни, за да бъде попълнена общата сума, изчисляват анализаторите на ИПИ.

Датата е символична и показва кога държавният бюджет ще се попълни, ако всичко изработено бъде незабавно изземвано. Въпросните 138 дни отразяват общите приходи в консолидираната фискална рамка за 2019 г. От тях най-много - 34 дни, са нужни за попълване на планираните приходи от ДДС, за акцизите са нужни 17 дни, за социални осигуровки - 24 дни, за здравни - 9. За попълването на приходите от подоходните данъци се попълват за 12 дни, а тези от корпоративни данъци – за малко над 8 дни. Други почти 7 дни отнема плащането на държавните и общински такси.

Прецизно погледнато, местните данъкоплатци са спрели да работят за държавата още на 9 май, защото в дните до 18-ти май ги "отменят" европейските данъкоплатци чрез 2.7 млрд. помощи от ЕС, заложени в бюджета.

Освен изчислените 138 дни ИПИ напомня, че още два дни данъкоплатците ще "изработват" планирания дефицит от 600 млн. лв. в бюджета. Ако обаче в края на 2019 г. има излишък, както и в предишните три години, няма да има дни за отработване.

През последните години се наблюдава устойчива тенденция дните, нужни на българските данъкоплатци да попълнят тяхната част от бюджета, да бъдат все повече и денят на данъчна свобода да идва все по-късно през годината, коментират авторите на изчисленията. Това означава, че реално данъчната тежест в страната нараства - главно заради повишаването на пенсионните вноски, а през 2019 г. - и на максималния осигурителен праг. Преразпределението през приходната част на бюджета се планира да достигне 37.7%, което е най-високата стойност за последните 10 години.

Сметката разпределя данъчното бреме върху абсолютно всички български граждани (включително деца, пенсионери и т.н.), но именно работещите понасят в най-голяма степен тежестта на хазната. За работещите българи данъчната тежест е близо 50%, тоест за тях Денят на данъчна свобода идва чак в края на юни.

Дневник