Водата от седем обществени чешми в Шумен отговаря на всички здравни показатели и е годна за пиене, а от четири не е, съобщиха от Регионалната здравна инспекция. Пробонабирането е извършено на 14 май, а от РЗИ съобщават резултатите днес.

По всички изследвани показатели отговаря водата от чешмите в гр. Шумен по пътя за Паметник „Създатели на българската държава”, в местност „Бабешкия мост“, кв. Б. Българанов, по пътя за кв. „Дивдядово“, в кв. Дивдядово на ул. „Изворна“ до комплекс „Бохеми“,  в кв. „Дивдядово“ на ул. „Поройна“, на кръстовището на ул. „Тетово“ и ул. „В. Левски“ (срещу Томбул джамия) и чешма№ 2 по пътя за с. Лозево;

С отклонения по микробиологични показатели е водата от чешмата в гр. Шумен до к-с „Кьошковете”, от чешма № 1 по пътя за с. Лозево и от чешмата на разклона за с. Кочово по пътя от с. Лозево за с. Новосел. Водата от тези чешми не следва да се ползва за пиене, уточняват от РЗИ.

От там препоръчват да не се ползва за пиене и водата от чешмата на ул. „Янко Сакъзов”. Тя е с наднормено съдържание на нитрати. Измерената  стойност за нитрати е 56 мг/л, при максимално допустима 50 мг/л.

От РЗИ допълват, че получените резултати отразяват моментното състояние на водата от местните водоизточници. Качествата на водата от тях зависят изцяло от метеорологичните условия, тъй като не се извършва допълнителна обработка (дезинфекция).

ШУМ.БГ