13 зрелостници, които завършват с отличен успех своето средно образование през тази година, днес бяха наградени. Церемонията се състоя за втора поредна година на паметник „Създатели на българската държава“. Момчетата и момичета получиха от кмета на града Любомир Христов грамота и лента с цветовете на знамето на Шумен.

„За мен е удоволствие на това свещено място, в навечерието на най-духовния празник 24 май, да ви удостоя с тези награди. Всички, които днес са тук, родителите ви, близките ви, преподавателите ви, приятелите ви, са се събрали, за да отчетат вашите заслуги, вашето трудолюбие, успехите, които сте постигнали във вашето обучение. Поздравявам ви за това, което сте постигнали. Пожелавам ви и за в бъдеще да продължавате да преследвате вашите цели, да не се отказвате, да следвате мечтите си. Желая ви много, много успех“, обърна се към отличниците кметът Любомир Христов. Той посъветва младите хора, където и да са, да не прекъсват връзката с родителите си, с приятелите си, с града си.

От името на зрелостниците Александър Димитров от СУ „Йоан Екзарх Български“ благодари за оказаната чест. „Това, което се случва днес, е чест, която трудно можем да изкажем с думи. През последните 12 години всеки един от нас е работил упорито, градейки себе си, прославяйки училището и града си. Смятам, че всяко наше постижение през годините е било потвърждение за дълбоките културни и просветни традиции, които има нашия град. Много от нас ще поемат към  далечни посоки, за които бяхме подготвени тук – в съвременния и европейски Шумен“, заяви Александър Димитров.

Ето кои са отличниците на Випуск 2019:

Александър Росенов Димитров

Първенец на випуска на Средно училище „Йоан Екзарх Български“  - профил „Хуманитарен”. През целия курс на обучение показва отличен успех и е редовен участник в олимпиади по български език и литература, химия и опазване на околната среда, география и икономика. Основател на „Съвета на хуманитаристите” и негов председател, награден с грамота за принос в хуманитаристиката. Участва в обучения по програма Еразъм+ в Испания след индивидуално кандидатстване. Има множество изяви и призови места в художествени и литературни конкурси.

Анатоли Анатолиев Колев

Завършва Профилирана езикова гимназия „Никола Вапцаров” в профил Английски език с втори чужд руски език. Анатоли Колев има участия и значими успехи в множество олимпиади и състезания в областта на българския език и литература, чужди езици, математика и други науки.
Той е носител на IELTS – C1 сертификат – с възможност за кандидатстване във висше  училище в Западна Европа. Активен участник в извънкласни форми – „плуване”, „баскетбол“, „театрално майсторство”, клуб по български език и литература, клуб по английски език, училищен посланик на Профилирана езикова гимназия „Н. Вапцаров“.

 Катерина Стоянова Гинчева

Първенец на випуска на Средно училище „Панайот Волов“ - профил „Технологичен – Защита на информацията“. Завършва гимназиалния етап на обучение с отличен успех, показва изключителни резултати. Силно мотивирана, динамична, стриктна, с  позитивно мислене и отлични комуникативни умения. Отличава се с отговорно поведение и активно участва в живота на училището. Има призови места в Националното състезание „Стъпала на знанието“ по Български език и литература“ и в олимпиадата по български език и литература.

Ивайло Стоянов Калайджиев

Завършва Профилирана природоматематическа гимназия „Нанчо Попович“  - профил „Природоматематически“. Перспективен млад човек с изградени личностни качества. Притежава широка култура, познания в областта на науката и изкуството, с чувство на отговорност като лидер. Като председател на Градския ученически парламент спомага за организиране на събития, участва в дейности, насочени към обединяване на младежите от града в многообразието на техните интереси. С впечатляващо участие в редица национални и международни дебати.

Хакан Нихат Мехмед

Първенец на випуска на Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия - специалност „Строителство и архитектура”, с отличен успех през целия курс на обучение. Хакан Мехмед има активна извънкласна дейност, която се допълва от участия в множество общински и областни кръгове на олимпиади по български език и литература  и история.
Капитан е на училищния отбор в състезанието Varna Spaghetti Engineering през 2017 и 2018 г. в областта на строителството и архитектурата.
Проявява творческо мислене, упоритост, настойчивост и отговорност във всяко начинание и притежава способността да отстоява своята позиция.

Джелян Ахмед Али

Завършва Професионална гимназия по облекло, хранене и химични технологии „Проф. д-р Асен Златаров”,  професия: „Ресторантьор”, специалност: „Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения”. През целия курс на обучение е с отличен успех, активен участник в извънкласни и обществени инициативи. Удостоена е с награди от участия и работа по проекти. Включва се  в организационния живот на гимназията, проявява умения за работа в екип и отговорно отношение към всички поставени задачи.

Ростислав Бориславов Румянов

Завършва Средно училище „Сава Доброплодни“, профил „Изкуства“ – изобразително изкуство. С отличен успех през целия период на обучение, с активно участие в училищния живот и живота на класа. През годините е бил участник и говорител в клуб „Млади Шуменски воеводи“, клуб „Дебати“ и други извънкласни форми на обучение. Участва с впечатляващи художествени  творби в изложбата на випускниците от Средно училище „Сава Доброплодни“.

Дамла Трампаджъ

Завършва Професионална гимназия по селско  стопанство и хранителни технологии професия „Техник-технолог по качеството на храни и напитки”.
Изпълнителна и любознателна, с разностранни интереси и силна мотивация за учене и развитие. Активно се включва в организационния живот на училището, в училищни и извънкласни  дейности. Един от участниците, които представят училището по проект „Под небето на Тоскана - иновативни практики в биологичното земеделие и селския туризъм” по програма „Еразъм+”  в град  Фивициано, Италия.

Мирослав Росенов Милков

Първенец на випуска на Средно училище „Васил Левски”, профил „Природоматематически“. Мирослав Милков е с високи постижения при овладяване на знания и умения в училищния курс на обучение. С чувство за отговорност, всеотдайност и последователност. Активен участник в училищните спортни отбори по баскетбол и волейбол и извънкласните инициативи на класа.

Берна Стефанова

Завършва с отличен успех Духовно училище “Нювваб”.
Отличава се с любознателност и упоритост в различни области на науката. Уверена в знанията и способностите си, амбициозна и целеустремена. Ползва се с уважение сред съучениците си. Активно се включва в живота на училищната общност, участва в конкурси за рисунка, олимпиади и състезания по природни науки.

Арзу Ахмедова Исметова

Завършва Средно училище „Трайко Симеонов“ - „Непрофилирана подготовка“.
Арзу Исметова е с много добри образователни резултати през гимназиалния етап на обучение. Умее да си поставя цели и последователно работи за постигането им, добронамерена, отзивчива и толерантна. Активен участник във всички училищни и извънкласни дейности. С участията си в Детска вокална група „Буратино“ печели множество призови места и награди на  национални и международни конкурси. Носител е на специалната награда на журито от конкурса за есе „Европеец ли съм?“, организиран от Община Шумен.

Рафет Седатов Исмаилов

Завършва с отличен успех Професионална гимназия по икономика, професия „Организатор интернет приложения“.
Исмаилов е с отлични познания в областта на литературата, икономиката, информационните и комуникационните технологии при обработка и анализ на данни. През годините на своето обучение е удостояван с редица награди от международни и национални литературни конкурси и престижни икономически състезания и форуми. Лидер на отбора по статистика, заел призово място в националния кръг на Европейската олимпиада по статистика - 2019 г.
Уверен в знанията и способностите си. Амбициозен, инициативен със силно изявена гражданска позиция.

Валентин Борисов Станев

 Първенец на випуска на Професионална гимназия по механотехника, телекомуникации и транспорт  - професия „Техник по транспортна техника“.Завършва гимназиалния етап на обучение с отлични резултати.
С отговорно отношение към учебния процес и активно участие в извънкласни дейности и прояви.  Отличен организатор на инициативи и проекти, реализирани от Градски ученически парламент - Шумен.
С интереси в областта на волейбола, активен  участник в училищни, общински, национални и международни събития и прояви.

*кратките визитки на отличниците на Випуск 2019 са предоставени от училищата, които завършват зрелостниците.

 

 

ШУМ.БГ