Девет пианисти са допуснати до участие във втори тур на международния конкурс „Панчо Владигеров“. Сред тях са седем български изпълнители, един от Русия и един от Китай.

Първи тур успяха да преминат: Богдан Иванов, Мила Михова, Мария-Десислава Стойчева, Кристиян Тодоров, Симеон Гошев, Елена Минко от Русия, Николай Желязков, Мингке Зу от Китай и Симеон Златков.

Прослушването на пианистите във втори тур започва на 30 май от 10,00 час в зала „Проф. Венета Вичева“. Във втори тур пианистите ще представят рецитал с програма по избор на всеки участник. Условието е в програмата да не се включват пиеси, които музикантите са изпълнили в първи тур.

Освен това във втори тур пианистите задължително трябва да включат в програмата си една соната на Бетовен и две пиеси по избор от клавирни цикли на Панчо Владигеров.

ШУМ.БГ