Електрическа платформа за инвалидни колички получи днес като дарение Дома за стари хора в Шумен „Д-р Стефан Смядовски“. Платформата ще бъде монтирана на буса на социалното заведение и ще улесни придвижването на трудно подвижните хора в Дома.

Платформата бе докарана в Дома за стари хора от Стоян Стоянов. Той е студент в 4-ти курс в Шуменския университет, специалност „Социална педагогика“ и е виновникът дарението да стане факт.

„Стоян пътува до Англия и там е срещнал съмишленици на идеята, че когато можем, трябва да помагаме. Платформата е скъпа, но англичаните, благодарение на убедителността на Стоян и неговата настоятелност, я даряват безвъзмездно. Говорихме с директора на Дома г-жа Събева, че имат нужда от такава платформа и я доставихме. Много се надяваме, че ще бъде голяма помощ за хората тук“, обясни как се е стигнало до дарението доц. Живко Жечев от Шуменския университет.

Стоян Стоянов допълни, че при пътуванията си е срещнал емигранти от България, на които е разказал за нуждите на Дома. Те взели присърце нещата и са осигурили платформата. Той обясни, че тя е ново поколение и е електрическа, като се ръководи с дистанционно. Може да повдигне до 350 кг товар. 

„Благодаря на г-н Стоянов и на доц. Жечев, който направи връзката между нас. Факт е, че трудно подвижните хора, които са при нас, имат нужда от тази услуга. Благодарение на вас вече можем да я осигурим. Наша ще бъде грижата и ангажимента този борд да бъде монтиран на служебния бус“, каза директорът на Дома Милена Събева.

На предаването на дарението днес присъстваха студенти и преподаватели от Шуменския университет и заместник-кметът на община Шумен д-р Светлана Маркова, която приветства направения жест.

В момента в Дома за стари хора живеят 105 човека, 60 от тях са трудно подвижни.

ШУМ.БГ