ВиК-Шумен работи нормално, не е в неплатежоспособност. Също така цената на водата няма причини да бъде намалявана. Това обяви пред журналисти днес новият управител на ВиК-Шумен Илиян Илиев.

Пресконференцията бе свикана изненадващо ден преди утрешната извънредна сесия на шуменския Общински съвет, който ще заседава именно по въпросите на ВиК.

Илиев заяви, че няма да може да присъства на заседанието, тъй като има поет отдавна ангажимент и ще бъде извън града.

Че цената на водата за шуменци ще бъде намалена с 10 стотинки обеща през март на партийно събрание зам.-министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков.

"Да не намесваме политиката, г-н Нанков е политик, аз съм икономист. Въпросът е това, което аз съм видял тук на място, ако искате задайте въпроса към него, но аз не виждам необходимост да намаляваме цената. Най-лошото, което можем да направим на това дружество, е да намалим цената", каза Илиян Илиев.

"ВиК е в затруднено положение, не е тайна, но не е единственото ВиК в такова положение, не е някакъв прецедент, не е нещо страшно. Въпросът е да обединим усилия всички заедно и да помогнем да се осъществи проекта за пречиствателна станция и довеждащ водопровод", каза новият управител. Той посочи, че има финансови институции, които са изявили желание да дадат заем на дружеството, за да може то да участва в съфинансирането на проекта. В момента тече разглеждане на трите постъпили оферти по обществената поръчка. 

"Проблемите са доста, ако ги нямаше, аз нямаше да дойда от София тук. Те са ясни - загубите, събираемостта, тях навсякъде ги има тези проблеми. Дружеството няма техника. Има едни задължения, които без намесата на единия от собствениците ние няма как да ги съберем. В този момент ВиК трябва да работи нормално, за да може проектът за довеждащия водопровод и пречиствателната станция да бъде изпълнен.

Трябва да се търсят пробойните, те не са малки. Имам някакви виждания, ще променим и структурата. Ще използваме всички открития на техниката, за да можем да намалим хората и да увеличим събиранията, това е моята идея", каза още Илиев.

Основните проблеми пред дружеството са неплатените задължения за вода от клиенти, както и недобрата енергийна ефективност. 87% от задълженията са на физически лица.

Ръководителят на направление "Финанси" Жанета Панайотова обясни, че към 31 декември 2018-та вземанията от клиенти са 2,7 млн. лв., като повечето са текущи, а 1,1 млн. лв. са по-старите, за които все още не са заведени дела. ВиК има изпълнителни дела за други 1,180 млн. лв.

Към края на 2018-та ВиК има краткосрочни задължения за ток 871 хил. лв. и към доставчици 1,032 млн. лв. Има едно по-голямо просрочие, то е за 5,177 млн. лв. по стар договор за рехабилитация на водопроводи. Водят се съдебни спорове за главницата. В момента са на втора инстанция.

"Аз не искам да се оплаквам от предни управители, дайте да гледаме аз какво ще направя", каза още Илиян Илиев.

Относно 5-те милиона задължение по стария договор той заяви, че ако и на трета инстанция бъде потвърдено, че трябва да се дадат, единственият който може да помогне, е държавата и тя знае за това дело. "Те трябва да ни помогнат да излезем от тази ситуация, ВиК няма как да фалира, хората трябва да пият вода", каза Илиев, като твърдо отрече дружеството да е в неплатежоспособност. Дружеството засега си плаща всичко, и то в срок", каза той.

Като един от големите проблеми пред дружеството илиев посочи голямата енергоемкост на електрическите инсталации. "Енергийна ефективност трябва да се направи на предприятието, такава не е правена, не знам защо. Помпите са от 1953-та година", заяви още управителят.

Към 31 май ВиК няма неизплатени заплати и осигуровки на служители. Дружеството изпитва недостиг и търси квалифицирани заварчици и багеристи.

ШУМ.БГ