Тази вода тече на чешмата в гр. Шумен, ул. Висока поляна 5.

Тинка Дочева

tink_iv@abv.bg