Среден добив от 592 кг от декар ечемик получиха земеделските стопани в община Шумен от тазгодишната реколта. Добивът е с 80 кг на декар по-висок от жътвената кампания през 2018 г., когато производителите получиха 510 кг от декар.

От засетите общо 15 111 дка с ечемик в 26-те землища на Шуменска община произведеното зърно е 8 952 тона, съобщиха от областната земеделска дирекция.

Земеделските производители в общината вече са прибрали 34 % от засетите 117 070 декара с пшеница. Към 10 юли ожънатите площи са 39 804 дка при среден добив 512 кг от декар. Към момента произведеното зърно е 20 380 тона.

41% от маслодайната рапица от засетите 15 019 дка в общината също са прибрани. При тази земеделска култура пропадналите площи са 1831 дка, които са разорани и засети отново. Средният добив от прибраната маслодайната рапица е 262 кг от декар, а производството възлиза на 1 417 тона.   

ШУМ.БГ