Служители на стопанствата в системата на Североизточно дъргжавно предприятие /СИДП/ извършиха 142 проверки в едно ловно и три горски стопанства в Шуменско за първата седмица на този месец, съобщиха от държавното предприятие.

Проверките са за добив на дървесина, превозни средства, както и на физически лица. 55 от проверките са извършени в ДЛС-Паламара, 49 в ДГС-Шумен, 34 в ДГС-Смядово и 4 в ДГС-Преслав. В последното стопанство са задържани 0,9 пространствени кубически метра дърва за огрев, съставени са 16 констативни протокола и 2 акта за административно нарушение, уточняват от СИДП.

Общо на територията на предприятието са извършени 455 проверки на 233 обекта за добив на дървесина, 133 превозни средства и физически лица. При проверките са задържани общо 13 кубически метра дърва за огрев, съставени са 17 акта за административно нарушение, 2 акта за незаконно придобити недървесни продукти, 18 констативни протокола. Проверяващите не са констатирали нарушения в ДГС Цонево, където са извършени 24 проверки и в ДГС-Търговище, където са осъществени 168 проверки.

ШУМ.БГ