Административната тежест, липсата на работна ръка и ниските изкупни цени на млякото са част от проблемите, които животновъдите коментираха на работна среща, провела се вчера в Областна дирекция „Земеделие“ - Шумен.

На нея директорът на дирекцията Димитър Върбанов презентира индикативните цифри за програмния период, мерките насочени към развитието на животновъдството по Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.,  подпрограмите и възможностите за подпомагане на животновъдството с евросредства.

На работна среща присъстваха представители на ДФ „Земеделие“, Националната служба за съвети в земеделието, животновъди от областта, Областна дирекция по безопасност на храните и представители на Изпълнителна агенция по селекция и репродукция в животновъдството.

На срещата животновъдите коментираха пред представителите на институциите проблемите, с които се сблъскват. При обсъждане на задължителния курс на обучение на работниците за хуманно отношение към животните, животновъдите оплакаха, че по-големия проблем е трудното намирането на работна ръка. Те се оплакаха още, че пътните листа за превозване на едри и дребни преживни животни, които се издават от държавен ветеринарен лекар в ОБДХ е поредната административна тежест, която може да се олекоти, чрез издаването им от обслужващия лекар по места. Проблем са и ниските изкупни цени на млякото, с които животновъдите трудно могат да покриват разходите си.

На срещата бе представена и процедурата на стартовата помощ за развитие на малките стопанства /подмярка 6.3/, която е отворена за кандидатстване до края на септември. По нея могат да кандидатстват регистрирани земеделски стопани с икономически размер на стопанствата между 2000 и 7999 евро в т.ч. физически лица, ЕТ, ЕООД, ООД или кооперации. При тази подмярка проектните предложения се подават изцяло по електронен път чрез системата ИСУН2020, а финансовата помощ е 15 000 евро за един бенефициент и се изплаща на два транша – 10 000 евро при сключване на договор и 5000 евро при изпълнение на бизнес плана, представен от кандидата.

ШУМ.БГ