Осем фирми и обединения са подали оферти за участие в процедурата за проектиране и строеж на Дома за мъже с умствена изостаналост край Лозево. Обновяването на Дома става с евросредства по ОП „Региони в растеж“ на стойност 996 000 лв. с ДДС.

Според първия протокол от работата на комисията по обявената обществена поръчка за „Инженеринг - проектиране, строителство и авторски надзор на обект: „Центрове за грижа за лица с умствена изостаналост“ всички кандидати имат пропуски в офертите си и имат 5-дневен срок да ги попълнят.

Според постъпването на офертите в процедурата участват: „Техноимпортекспорт“ АД, гр. София, „Сити Билд Студио“ ООД, гр. София, ДЗЗД „Проектстрой-линк“, гр. Габрово, с членове: ЕТ „Проектстрой – Петър Петров“ и „Линк-Русе“ ЕООД, „Пи Ес Пи“ ЕООД, гр. София, „Девня Трейд“ ООД, гр. Варна, „КрасБиВал“ ООД, гр.София, Консорциум „Проектиране и строителство 2019“, гр. Шумен, с членове: „Е-ПЛАНТ“ ООД и „Нова линия – арх. Аврамов“ ЕООД, Консорциум „Архипроект Строй“ ДЗЗД, гр. Шумен, с членове: „ГАРАНТ СТРОЙ“ ООД и „АРХИТИМ“ ЕООД.

Според техническата спецификация на обществената поръчка на мястото на сегашните сгради в Дома трябва са построят два центъра за грижа за лица с умствена изостаналост с капацитет по 15 човека.

Предвижда се сградите да са проектирани на един етаж. Те трябва да хармонизират на околната среда в района, където ще се изграждат – да не се открояват като специални,

Сградите да разполагат с прилежащи територии (дворно място), които се обособяват като част от услугата, и да има лесен достъп до външните прилежащи пространства. В сградите  трябва да има лични помещения, помещения за ежедневни дейности, помещения за общи занимания, кухни, бани и др..

Необходимо е центровете да се построят така, че да осигуряват лесно наблюдение на обитателите, от страна на персонала, и възможност за лесен достъп до всяко помещение.

До всички помещения трябва да имат достъп и с инвалидни колички.

ШУМ.БГ