Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Управляващият орган на Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 г. приканват чрез снимки да се покажат проектите, допринесли най-много за промяната на българските градове, например с обновяване на паркове и площади, междублокови пространства, детски градини, училища, жилищни и обществени сгради, спортни площадки и центрове, рехабилитирани пътища, културни и туристически обекти, реновирани здравни заведения, обществен транспорт и внедрени интелигентни решения за управление на населените места.

Големината на снимките трябва да е между 2 MB и 6 MB. Задължително е при изпращането им да бъдат посочени име и адрес на автора, телефон, възраст, както и описание на мястото, където е направена снимката, и мнение защо този обект ви впечатлява. Министерството очаква снимките на имейл: press@mrrb.government.bg до 30 септември 2019 г.

Най-добрите кадри и посланията към тях ще бъдат включени в календар за 2020 г., а 12 участници ще получат награди. Снимките ще бъдат публикувани в социалните мрежи.

Дневник