Булгаргаз" е завела иск срещу "Топлофикация София" за 35 милиона лева, които са част от общите задължения на дружеството в размер на 120 милиона лева. Тази мярка е предприета, тъй като има риск "Булгаргаз" да не може да плати на своя доставчик на гориво - руската компания "Газпром експорт", обясни пред БНР изпълнителният директор на газовата компания Николай Павлов.

"Топлофикация София" успя да натрупа нов дълг от 120 млн. лв., след като миналия август задълженията й бяха изкупени изцяло от Българския енергиен холдинг (БЕХ). Въпреки смяната на ръководството преди половин година, топлофикационното дружество не може да намали тези задължения, каза преди седмица пред БНР изпълнителният директор на столичното дружество Кремен Георгиев.

През август миналата година задълженията на "Топлофикация София" бяха стигнали 105 милиона лева и бе решено "Булгаргаз" да продаде на БЕХ вземанията си от столичното дружество. Така, по думите на Павлов, са били осигурени и гарантирани доставките на газ за страната през есенно-зимния период.

Година по-късно обаче "Топлофикация София" има нови просрочени задължения от 120 милиона лева. "Необяснимо е как за такъв кратък период са натрупани толкова големи задължения. В същото време, ако направите преглед на финансовия отчет на "Топлофикация София" за 2018 година, ще разберете, че техните постъпления са достатъчни, за да могат да си покриват задълженията към "Булгаргаз" за доставен газ", казва Николай Павлов пред БНР.

Освен че са изпратени десетки писма до "Топлофикация София", за проблема са информирани принципалите на двете дружества - Столичната община и БЕХ, както и Министерство на енергетиката. За да може "Булгаргаз" да спазва своите договорни и лицензионни задължения, да се разплаща за доставката и преноса на природен газ, на газовата компания ѝ е необходима финансова стабилност, която е свързана с плащането от страна на всички клиенти за доставеното им гориво, посочи Николай Павлов.

"За съжаление "Топлофикация София" на практика е преустановила плащанията за доставения ѝ природен газ. "Булгаргаз" не може и не бива да покрива задължения за своя сметка, на който и да е свой клиент, включително и на "Топлофикация София". Няма такава компания, която да покрие такъв огромен дълг, а същевременно да изпълнява своите задължения, независимо колко добре се управлява тази компания. Въпреки всички писма и разговори, вместо техните задължения да намаляват - се генерират нови. Ние сме използвали всички възможности, изразходвали сме всички резерви, включително и овърдрафтите, сроковете за изплащане на тези задължения изтекоха и ние бяхме принудени да предприемем действия за събиране на вземанията си по съдебен ред", каза той.

Заведената в съда искова молба е за 35 милиона лева, а според Павлов мерките и действията, които е предприела "Булгаргаз", са възможно най-меките и щадящите "Топлофикация София" - единствената цел е дружеството да си изплати задълженията до края на август. Столичната топлофикация е била информирана писмено за предприетите съдебни действия, а днес ръководството ѝ е поканено на среща, на която да се търси решение на този проблем.

Ако просроченият дълг бъде изплатен до 29 август заедно с текущите задължения, "Булгаргаз" ще оттегли съдебния си иск. За да стане това, "Топлофикация София" трябва да плати до края на август 35 милиона лева, а за септември - още 65 милиона лева. Павлов се надява, че до края на месеца ще се намери решение и тези пари ща бъдат получени, което ще позволи на "Булгаргаз" да се разплати както с доставчиците си на газ, така и за преноса на горивото.

"Булгаргаз" няма подобни проблеми с други свои клиенти. Дори и да има забавяния в плащанията им, те са за не повече от 1-2 месеца. С топлофикациите в Бургас, Враца и Плевен има постигнати споразумения в началото на годината за разсрочване на дълговете им, като те са дали и съответното финансово обезпечение, което гарантира плащанията им. ТЕЦ "Варна" има задължения от 2 милиона лева, но е поела ангажимент да ги изплати до края на септември – един милион през този месец и един милион - следващия.

Дневник