През първите шест месеца на годината износът на стоки от България за трети страни нараства с 9.1% в сравнение със същия период на предходната година и е за 8.8 млрд. лв. Основни търговски партньори на България са Турция, Китай, Сърбия, САЩ, Русия и Северна Македония, които формират 50.1% от износа за трети страни, показват данните на Националния статистически институт (НСИ).

През юни експортът намалява с 11.7% спрямо същия месец на предходната година и е за 1.4 млрд. лв.

Най-голям ръст в сравнение със същия период на предходната година е отбелязан в секторите "Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход" (51.7%) и "Минерални горива, масла и подобни продукти" (29.4%). Най-голям спад се наблюдава в сектор "Артикули, класифицирани главно според вида на материала" (13.3%).

Вносът през шестте месеца намалява с 1.4% в сравнение със същия период на 2018 г. и е на стойност 10.4 млрд. лева. Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Русия, Турция, Китай и Сърбия.

През юни вносът на стоки в България от трети страни намалява с 30.2% спрямо същия месец на предходната година и е за 1.4 млрд. лв.

При вноса най-голямо увеличение спрямо същия период на предходната година е отчетено в секторите "Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход" (27.3%) и "Храни и живи животни" (21.6%). Най-голям спад се наблюдава в сектор "Минерални горива, масла и подобни продукти" (12.5%).

Външнотърговското салдо на България с трети страни през периода януари - юни 2019 г. е отрицателно и е 1.5 млрд. лева.

През периода януари - юни 2019 г. от България общо (за ЕС и трети страни) са изнесени стоки на стойност 27.8 млрд. лв., което е с 6.3% повече в сравнение със същия период на предходната година.

През юни общият износ на стоки е за 4.5 млрд. лв. и се увеличава с 6.4% спрямо същия месец на предходната година.

През първите шест месеца на годината общо в страната са внесени стоки на стойност 30.5 млрд. лв., или с 0.4% повече спрямо същия период на 2018 година.

Само през юни общият внос на стоки намалява с 14.3% спрямо същия месец на предходната година и възлиза на 4.7 млрд. лв.

Общото външнотърговско салдо е отрицателно през периода януари - юни 2019 г. и е на стойност 2.6 млрд. лева.

Дневник