Община Шумен уведомява собствениците на пчелни семейства в града, включително и в кв. Макак, кв. Мътница, както и тези, които са разположени в граничещите землища, че фирма ”Агропро”ООД ще проведе третирания с растителнозащитни препарати в землището на Шумен, както следва:

На 16 август от 7 до 10 часа с наземна техника на стърнище – срещу плевели с препарата НАСА 360 СЛ при доза 500 мл./дка с карантинен срок 30 дни. Подлежащ на третиране е терен в местността „Беш тепе” - 169 дка.

Съгласно чл.10 от Наредба 13 от 26.08.2016 г. на МЗХ, собствениците на пчелни семейства са длъжни да предприемат мерки по опазване на пчелните семейства от отравяне, напомнят от общината.

От там улесняват собствениците като предоставят телефоните на „Агропро” ООД тел:0884 918500 и Община Шумен -  054/857 710 за повече информация.

ШУМ.БГ