1515 е броят на хората, които през миналата година са напуснали Шуменско и са решили да живеят в други части на България. 654 пък са били жителите на областта, които са се изселили в чужбина. Това сочат данните на отдел Статистически изследвания – Шумен.

516 от напусналите областта са избрали за ново местоживеене област Варна (559 през 2017 г.). Както в предходни години, така и през 2018 г. област Варна, заедно с област София (столица), са с най-големи относителни дялове в миграционния поток, насочен извън Шуменския регион, показват цифрите на статистиката. 1 559 души(50.7%) са се преселили в друго населено място от област Шумен (1 494 през 2017 г.) като най-голямо териториално движение има по направлението „село - град“ (42.7%). Сред тях 600 (38.5%) са мъже и 959 (61.5%) са жени.

Сред всички жители от област Шумен, сменили своето местоживеене през 2018 г. (в рамките на областта и в страната), с най-голям относителен дял са тези, във възрастовата група 20 - 29 години (21.6%), следвани от лицата от 30 до 39 години (16.3%).

През миналата година жителите на другите 27 области от страната, заселили се в Шуменско са 1 203 (1 133 през 2017 г.). От тях 25.5% са от област Варна, а 14.6% - от област София (столица). 1 672 са хората, които са сменили местоживеенето си от чужбина в област Шумен. През 2017 г. техният брой е бил 1 417.
.
ШУМ.БГ