Арбитражният съд в САЩ отхвърли окончателно исковете на на Държавния фонд на Оман във връзка с КТБ и отреди ищеца да заплати всички разноски по делото, съобщиха от пресцентъра на Министерство на финансите в България.

В делото, разглеждано в Международния център за разрешаване на инвестиционни спорове във Вашингтон, САЩ, Оманския фонд се оплакваше, че действията на българската държава и БНБ във връзка с поставянето на "Корпоративна търговска банка" АД под особен надзор, отнемането на лиценза и обявяването й в несъстоятелност, както и отказът й да бъде предоставена ликвидна подкрепа или спасителен план под друга форма, представляват нарушения на Договора за взаимно насърчаване и защита на инвестициите между България и Оман.

След предоставените две писмени защити от България, придружени от експертни становища и доказателства, през декември 2018 г. Държавният резервен фонд на Оман се отказа от исковете си без право да ги предяви отново, припомнят от министерството.

Новината, че Оманският фонд е предявил иск към българската държава в рамките на 150 млн. долара за щети от фалита на КТБ, беше обявена от медиите в САЩ през октомври 2015 г..

Фондът, който държеше 30% в КТБ, очакваше компенсация от българската държава заради причинени материални щети от отнемането на лиценза на банката, неравностойно третиране на инвеститора и лишаването му от възможност да защити правата си пред съд.

Това беше очакван ход след като в България на всички инстанции не бе допусната жалбата на фонда с мотива, че той няма правен интерес от производството по отнемане на лиценза на банката.

Дневник