След два опита община Шумен успя да намери фирма, която през следващите две години да извършва текуща поддръжка на общинската пътна мрежа - да коси трева и бурени; да кастри храсти и дървета; да почиства банкетите.

Фирмата, която единствена подаде документи за участие в обявената процедура, е „Елкочи“ ЕООД от Варна. Според протокола от работата на комисията фирмата има необходимия персонал и офертата й отговаря на техническите изисквания, поставени от общината.

За дейностите по поддръжка на 142,524 км пътища в община Шумен администрацията отделя от бюджета си 240 хил.лв. за 24 месеца. 

ШУМ.БГ