Глоба от 500 лв. грози всеки, който запали огън в горите извън определените от стопанството зони. Същата санкция се налага и за палене на огън на открито на разстояние по-малко от 100 метра от границите на горските територии, припомнят от Североизточното държавно предприятие /СИДП/ във връзка с  продължителното засушаване и високите температури през последните дни. 

По данни на СИДП 3 пожара в горските територии са регистрирани от началото на годината към момента на територията на шуменското държавно горско стопанство. 101 декара храсти, широколистни и иглолистни гори са горели край селата Кладенец, Благово и Черенча.

Според инж. Атила Месут от шуменското стопанство най-често пожарите в горите се причиняват при палене на стърнища и на храсти преди почвоподготовката за есенниците или за освобождаване на нови площи за паша. Затова и служителите на стопанството следят особено внимателно работата на земеделските стопани, както и на пастирите, които пасат животни в близост до горските територии.

В стопанството има график за дежурства, като се обръща особено внимание на местата, където се събират туристи и големи групи от хора избрали за място за своя отдих горите на територията на община Шумен. Интензивни са проверките им около заслоните и огнищата в ПП „Шуменско плато“, защото там много често през почивните дни се пали огън. 

От териториалното поделение напомнят, че гражданите трябва да подадат сигнал на телефон 112, ако станат свидетели на пожар или нерегламентирани дейности в горските територии.

ШУМ.БГ