През септември шуменското Териториално поделение на НОИ ще извърши пенсионни консултации за избора на по-благоприятен прогнозен индивидуален коефициент и изчисляване на прогнозна пенсия, съобщиха оттам.

Експертите от отдел "Пенсии" на място, чрез използване на специално разработени електронни услуги, ще изчисляват прогнозен индивидуален коефициент и прогнозен размер на пенсия, свързана с трудова дейност, с начална дата след 31.12.2018 г. За целта е необходимо, гражданите да представят лична карта и оригиналните документи, доказващи трудов/осигурителен стаж до 01.01.1997 г. – трудови книжки, осигурителни книжки, удостоверения, военно-отчетна книжка и Удостоверение за осигурителен доход обр. УП-2 за период от 3 последователни години от последните 15 години осигурителен стаж до 01.01.1997 г. по избор.

Освен наличието на тези документи, е необходимо гражданите устно да съобщят колко трудов/осигурителен стаж имат положен до 01.01.1997 г. След тази дата, информацията за осигурителен стаж и доход е служебно известна.

Консултациите ще се провеждат в в сградите на общините от 9:00 ч. до 12:00 ч. по график:

• на 10 септември 2019 г. – гр. Велики Преслав
• на 11 септември 2019 г. – гр. Нови пазар
• на 12 септември 2019 г. – гр. Каспичан
• на 13 септември 2019 г. – г. Хитрино и от 13:00 до 16:00 ч. – с. Венец
• на 17 септември 2019 г. – гр. Каолиново и от 13:00 до 16:00 ч. – с. Никола Козлево
• на 18 септември 2019 г. – гр. Върбица
• на 19 септември 2019 г. – гр. Смядово

Такива консултации ще се дават и в приемната за граждани на първия етаж в ТП на НОИ – Шумен.

ШУМ.БГ