Среща с кмета на община Велики Преслав Александър Горчев се проведе днес в МБАЛ-Велики Преслав по искане на ръководството и персонала на лечебното заведение, съобщиха от общината.

Предмет на срещата бе финансовото състояние на болничното заведение, възможностите за повишаване на работните заплати на медицинските специалисти и персонала, извършването на ремонти и обновяване на болничните стаи.

Кметът Горчев припомни, че наред с осигурените средства по договор с Министерството на здравеопазването, общината предоставя финансова помощ от 100 000 лв. на болницата и увери, че Общинска администрация продължава твърдо да стои за запазването на болницата. С парите на общината през настоящата година е извършен ремонт на шест болнични стаи в нервно, вътрешно и психиатрично отделения, с част от средствата са покрити разходи за консумативи, ток, вода, апаратура за клиничната лаборатория.

Въпреки обещанието на кмета, че Общината като собственик на капитала ще дофинансира и увеличава при необходимост издръжката, с цел нормално функциониране на болничното заведение, проблем остават трудовите възнаграждения за средния персонал. Той все още е далеч от браншовата договореност от 900 лв. На срещата стана ясно, че този проблем може да се реши от ръководството на търговското дружество с предоставяне на по качествени и по ефективни медицински услуги, както и по-пълноценно лечение на пациентите.

На срещата бе дискутирана и темата за търсене на възможности и проекти за въвеждане на мерки за енергийна ефективност в общинската здравна инфраструктура.

ШУМ.БГ