Започна основният ремонт на улиците "Отец Паисий” и "Йоан Екзарх" във Велики Преслав, съобщиха от пресслужбата на общината.

Проектът на стойност  583 275,42 лева включва полагане на нови улични настилки, бордюри и тротоари. Изпълнител е „Маридел 2012” ЕООД.

Ремонтът се изпълнява по договор за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“  по  ПРСР 2014 – 2020 г., сключен между община Велики Преслав и ДФ „Земеделие“.

Преди ремонтните дейности по подмяна на асфалтовата настилка и тротоарите, със средства от ПУДООС и от общинския бюджет са сменени старите водопроводи.  Улица „Отец Паисий” е основна транспортната артерия до археологическия резерват и с изпълнението на проекта ще се подобри достъпа до старините.

ШУМ.БГ