Шумен запазва 10-то си място в страната по брой население, сочат данните към 31 декември 2018 г. на Териториалното статистическо бюро в града /ТСБ/. В него живеят 75 500 души, като броят им в сравнение с 2017 г. намалява с 337 лица.  В областния град е съсредоточено 43.8% от населението в областта, която наброява  172 355 души с 611 по-малко от предходната година.

Според статистиците разпределение на населението в областта е неравномерно, като в пет от общините - Каспичан, Венец, Хитрино, Никола Козлево и Смядово то е под 8 000 души и в тях живее 19.5% от населението на областта. В останалите пет общини са съсредоточени 80.5% от населението.

Най-малката община е Смядово - 6 062 души, а най-голямата община Шумен - 87 252 души. Броят на населението в Шуменска община е намаляло в сравнение с 2017 г. с 500 души, а в община Смядово с 46 души.

В сравнение с 2017 г., увеличение на населението има в общините Хитрино, Венец, Каолиново, Никола Козлево и Върбица, като увеличението е най-голямо в община Хитрино - с 1.5%. Най-значимо намаление е регистрирано в общините Каспичан и Велики Преслав - съответно с 2.0 и 1.4%. В градовете живеят 105 908 души, или 61.4%, а в селата - 66 447, или 38.6% от населението на областта.

Данните на ТСБ показват още, че в края на 2018 г. в областта няма напълно обезлюдени населени места. В 16 села живеят до 100 души, а в шест от тях - до 50 души. Най-малкото населено място е село Беджене - 8 души, следвано от селата Становец - 22 души и Омарчево - 26 души.

ШУМ.БГ