Повече от 1 311 хил. лв. задължения са пратени чрез  ПОС терминали в офис Шумен за първите осем месеца на годината. От услугата са се възползвали близо 4 000 лица, съобщиха от ТД на НАП, офис Шумен.

Дни преди да изтече срокът за подаване на коригиращи декларации от физическите и юридическите лица от офиса в Шумен съобщават на гражданите от областта, клиенти на НАП, които притежават банкови карти, че могат да превеждат задълженията си без такси, както на дължимите данъци и осигурителни вноски, така и задължения към други институции, събирани от приходната агенция.

Преводите могат да се извършват по два начина. Първият, най-лесен начин, е чрез услугата на НАП, достъпна чрез портала за електронни услуги на НАП, която функционира 24 часа в денонощието, седем дни в седмицата - плащания чрез електронната система за разплащане без такси (т.нар. виртуален POS).  Без такси клиентите на НАП,  притежатели на дебитни и кредитни карти могат да превеждат задълженията си и чрез инсталираните 6 физически ПОС терминали в офис Шумен в рамките на работното време за администрацията.

От там припомниха, че инсталираните ПОС терминали в офис Шумен са в сградата на офиса за обслужване на клиенти на ул.“Адам Мицкевич“ № 1 /5 броя/ и един в сектор „Обезпечаване и събиране на публични вземания“ в сградата на пл.“Освобождение“ № 2.

ШУМ.БГ