В 11 училища в община Шумен през тази година са сформирани 16 паралелки с по-малък брой ученици, а в четири паралелки ще са смесени – в тях ще учат деца от различни възрасти.  8 от паралелките са в 5 училища в град Шумен, останалите са в учебните заведения по селата.

8 самостоятелни паралелки с брой ученици под норматива за минимален брой, които ще са без допълнително финансиране са формирани в градските СУ „С. Доброплодни“, СУ „В. Левски“, СУ „Й. Е. Български“, СУ „Трайко Симеонов“, ПЕГ „Н. Вапцаров“.

В СУ „С. Доброплодни” ще функционират 2 паралелки с по-малък брой ученици - в XI клас в профил „Изкуства-музика“ с 16 ученици и в XII клас, профил ” Изкуства-музика“ с 13  ученици.

15 ученици ще се обучават в IX клас, профил „Софтуерни и хардуерни науки“ в СУ „Васил Левски”. В същото училище с 10 ученици ще е паралелка в профил „Природо-математически“ в XI клас.

В СУ „Й. Е. Български“ също ще има 2 маломерни паралелки. Едната е в X клас, профил „Хуманитарни науки“ с 14 ученици, другата в XII клас, профил „Хуманитарни науки“ с 15 ученици.

В СУ „Трайко Симеонов“ е сформирана 1 паралелка в XI – непрофилирана подготовка със 17 ученици, в ПЕГ „Н. Вапцаров“ функционира 1 паралелка в 12 клас профил „Чуждоезиков“ със 17 ученици.

В училищата по селата в общината са сформирани 8 самостоятелни паралелки с брой ученици под норматива, като част от тях са без допълнително финансиране, а други със. В училищата в Мадара и Градище ще има и четири смесени паралелки.

В ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Царев брод са сформирани 3 самостоятелни маломерни паралелки, като те трябва да са с не по-малко от 10 ученици в  III, VI и VII клас. В ОУ „Христо Ботев“, с. Друмево има 6 самостоятелни паралелки, като те също трябва да са с минимум 10 ученици и са в I, III, IV, VI, VII и VIII клас. Същото условие за минимум 10 ученици в паралелка важи и за ОУ „Христо Ботев“, с. Ивански, където има 3 самостоятелни паралелки под норматива в I, III и VII клас. Тези паралелки няма да получат допълнително финансиране.

3 самостоятелни паралелки с по-малък брой ученици ще има в ОУ „П. Волов“ село Мадара. Те са в V клас – 11 ученици, VI клас – 11 ученици и VII клас – 11 ученици. В това училище ще функционират и 2 паралелки от два класа. Едната ще е с 12 ученици – двама в I клас и десет в III клас. Другата смесена паралелка е с 11 ученици  - 6 в II клас и 5 в IV клас. Необходимите средства за финансиране дейността на паралелките е в размер на 12 566 лв. 

В ОУ „В. Левски“ в село Градище тази учебна година ще има 1 самостоятелна паралелка с 11 ученици в V клас. Създават се 2 паралелки от два класа. Първата е с 18 ученици (включваща ученици в I клас – 13 ученици и II клас – 5 ученици), втората със 17 ученици (включваща III клас – 9 ученици и IV клас – 8 ученици). Необходимите средства за финансиране на дейността на паралелките е в размер на 4 511 лв.

В това училище ще функционират и 2 паралелки с по-малко от 10 ученици, съответно в VI клас – 9 ученици и VII клас – 9 ученици. Необходимите средства за дейността им е 11 599 лв.

Дофинансирането на маломерните и смесените паралелки ще бъде със средства, които ще се заложат в общинския бюджет за 2020 година.

Паралелките днес бяха утвърдени с решения на Общинския съвет.

ШУМ.БГ