Досегашният изпълнителен директор на Българската агенция за безопасност на храните Дамян Илиев е освободен, а постът се поема от проф. д-р Паскал Желязков, съобщи Министерството на земеделието.

Министърът на земеделието Десислава Танева беше обещала промени в агенцията още в началото на август, но ги отложи заради пика на разпространение на болестта африканска чума по свинете по това време. Също тогава разследване на журналистката Генка Шикерова и антикорупционния фонд показа нарушения при обществени поръчки за унищожаване на животински отпадъци с мобилни инсинeратори, а прокуратурата започна проверка. По закон изпълнителният директор се назначава от министър-председателя по предложение на земеделския министър.

В днешното съобщение не са посочени мотиви за персоналните промени в агенцията, която отговаря за безопасността при производството и търговията с хранителни продукти на територията на страната.

Новият изпълнителен директор на контролната служба досега е бил директор на Националния диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт "Проф. Д-р Г. Павлов".

Проф. Желязков е описан като специалист с дългогодишен опит като ръководител на структури с научноизследователска, диагностична и аналитична дейност. Бил е началник отдел в Център за оценка на риска, директор на Национална научноизследователска станция по ловно стопанство, биология и болести по дивеча, както и зам.-генерален директор в Националната ветеринарномедицинска служба.

В съобщението се казва, че проф. Желязков по образование е ветеринарен лекар, завършил е Висшия Институт по зоотехника и ветеринарна медицина в Стара Загора, владее английски и руски език и има над 90 научни публикации и доклади.

Назначен е и нов заместник-изпълнителен директор. На мястото на доц. д-р Тодорка Янковска-Стефанова е издигната д-р Марияна Шумова, която досега беше отдел в дирекция "Граничен контрол". Д-р Шумова е изпълнявала и длъжността директор на Областната дирекция по безопасност на храните в Хасково.

Междувременно агенцията съобщи за ново огнище африканска чума по свинете, регистрирано в заден двор в Момчилград.

Дневник