Вариантът на магистрала "Струма" през зоните от "Натура 2000" в Кресненското дефиле е неприемлив за Европейската комисия, а България е представила в Брюксел план да строи най-сложния участък от пътя след 2023г. с бюджетни средства, а не с еврофинансиране

Представители на коалицията от неправителствени организации "Да спасим Кресненското дефиле" представиха днес пред медии документи от Европейската комисия, които дават яснота за бъдещето на строителството. Те прогнозираха, че проектът ще доведе до нови санкции от Европа за увреждане на природата от европейската мрежа "Натура 2000" и за неизпълнение на ангажиментите на държавата по Оперативна програма "Транспорт".

Критики от комисаря по околна среда

На 17 септември 2019г., в края на мандата си, настоящият комисар по околна среда Кармену Вела е обявил в писмо до неправителствената коалиция, че вариантът на магистралата през зоните от "Натура 2000" в Кресненското дефиле е неприемлив. В писмото си до природозащитниците комисар Вела потвърждава: "Безспорно е, че пътят Е79 представлява най-същественият натиск за тези "Натура" 2000 зони, тъй като интензивният трафик причинява висока смъртност за европейските защитените видове и влошава състоянието на "Натура 2000" зоните. В допълнение, от съществена важност е изграждането на Лот 3.2 на автомагистрала "Струма" да избегне всякакво бъдещо увреждане или сътресения на защитените хабитати и видове."

Писмото представлява институционален ангажимент на Европейската комисия и следващият комисар в ресор "Околна среда" ще трябва да се съобрази с изразената вече позиция на ведомството по казуса "Кресна", коментира Петко Ковачев от "Да спасим Кресненското дефиле".

В писмото се напомня също, че внесената това лято жалба за нарушение на природозащитното законодателство в случая с Кресна ще бъде разгледана в допълнение на вече течащи наказателни процедури към България за липси при опазването на зоните от "Натура 2000". Това са две скорошни процедури - от юли 2018 г за систематично неотчитане на кумулативния ефект на въздействието на проекти върху "Натура 2000" и от януари 2019г. за необявяване на защитени зони и за липса на конкретни мерки и режими за защита на вече обявени зони от "Натура 2000."

Кандидатура за финансиране - но не и за спорния участък

Днес природозащитната коалиция "Да спасим Кресненското дефиле" представи и втори документ по казуса "Кресна" - в първите дни на този месец правителството е подало пред Европейската комисия формуляр, от който се вижда, че 59% от строителството на участъка 3.2 ще започнат след 1 януари 2024г. , тоест след края на сегашния програмен период и одобреното еврофинансиране. Така спорният участък ще бъде платен с пари от националния бюджет, който не подлежи на контрол от Европа. С това предложение българското правителство променя параметрите на първоначално одобрената магистрала "Струма", като в замяна на неизпълнение на европейски изисквания се отказва и от обещаните за строителството европейски средства.

Дневник