В 11 часа ще прозвучат сирените в градовете София, Бургас, Варна, Кърджали, Монтана, Пазарджик, Плевен, Пловдив, Русе, Смолян, Враца, Стара Загора и Гълъбово, както и в населените места в 30-километровата зона около АЕЦ "Козлодуй", съобщиха от МВР.

Сиренната система ще бъде задействана чрез излъчване на националните сигнали за тревога и край на тревогата. Сигналите ще бъдат съпътствани от гласова информация. Целта е проверка на техническото състояние на Националната система за ранно предупреждение и оповестяване и за обучение на населението.

В тренировката ще участват и интегрираните локални системи за оповестяване, изградени в обекти, чиято дейност създава опасност от възникване на бедствия.

Пробата на звука на оповестителните уреди е в изпълнение на Наредбата за ранното предупреждение и оповестяването при бедствия и за оповестяване при въздушна опасност. По правило тя се проверява два пъти в годината - на 1 април и на 1 октомври.

Изграждането на системата за ранно предупреждение започна по времето на тройната коалиция. Тогава съществуваше Министерство на извънредните ситуации, което се оглавяваше от Емел Етем. За системата бяха похарчени десетки милиони без особена яснота за какво отиват. Справка в Агенцията за обществени поръчки сочи, че през 2014 г. МВР е похарчило около половин милион лева, за да обучи служителите си как да работят с въпросната система.