Административен съд Шумен за втора поредна година е домакин по Програмата за обмен на магистрати между държавите членки на ЕС, съобщиха от ШАС.

Съдът беше одобрен от Националния институт на правосъдието, като посещението на магистрати по тази програма е осъществено съвместно и с Европейската съдебна мрежа. 

В тази връзка на едноседмичен специализиран стаж от вчера до 5 октомври в шуменския административен съд е Карола Класен, съдия в Административен съд-Дрезден, Германия.

Основната цел на програмата и стажът е подобряване на практическите познания по отношение на други съдебни системи, в т.ч. правото на ЕС и законодателството в областта на човешките права, чрез преки контакти, обмен на мнения и опит между съдии и прокурори от различни държави - членки на ЕС.

Програмата на съдия Карола Класен включва, освен запознаване с правораздавателната дейност, осъществявана от административните съдилища в България и в частност Административен съд Шумен, така и посещение в районните и окръжните съдилища на територията на Област Шумен. Включена е и среща с медиатори в Окръжен съд - Шумен.

По време на работната визита ще бъде отделено и място за обсъждане на възможностите, с които съдии от различни страни в ЕС да си сътрудничат, да споделят идеи, да развиват своите правни системи и юридически познания, уточниха още от Съда.

ШУМ.БГ