„Готвя се за тази кандидатура от година и половина и предлагам на жителите на община Шумен визия за модерно развитие на общината“ – каза при откриването на предизборната си кампания Красимир Костов. „Идеите за проектите сме ги взели от младите и будни шуменци и ще направим така младите хора да останат в Шумен и да се гордеят със своя град. След 4-ри  години общината ще се превърне в територия на изпреварващо социално - икономическо развитие“ – допълни господин Костов.

Той очерта някои от параметрите на предизборната си програма:

  • Общинският бюджет да стане стабилен и постоянно нарастващ, достигащ с европейско финансиране до 100 000 000 годишно;
  • Нарастващи високоинтелектуални инвестиции в индустриалната зона на Шумен;
  • Намаляване цената на водата с 20% до 2023 г. Реализиране на вече изготвени ВиК проекти за кв. Макак и селата Мараш, Мадара, Ивански и Друмево.
  • Намалена такса смет с 15% годишно в годините 2022 и 2023. Въвеждане на децентрализираното сметосъбиране по квартали.
  • През пролетта на 2020 година ще се направят сондажи на Шуменското плато на 3 места, за да се достигне до геотермалния резервоар под Шумен с температура на водата 91 градуса. А това ще доведе до откриване на минерално – лечебната индустрия в Шумен, нов вид топлоснабдяване по домовете, развитие на оранжерийното производство;
  • Развитие на градския и междуселищния транспорт с въвеждането на електромобили. Крайната цел е всяко населено място в общината да има връзка с общинския център поне 2 пъти дневно.
  • Подобряване състоянието на уличната и пътна мрежа в общината. Реализация на проекти за 15 000 000 лв.
  • Благоустрояване и модерно развитие на централната градска част на Шумен от площад „Кристал“ до хотел „Мадара“ по спечелен европроект през 2015 г. на стойност 3,5-4,5 000 000 лв. Ремонт на Младежки дом – Шумен.
  • Последователно противодействие на корупцията във всички общински структури, за да остават повече парични средства в общината.

„Общината иска добър стопанин и ние с моя екип ще бъдем такива, защото виждаме проблемите ясно, четем много и предлагаме реални идеи“ – каза в края на представянето на програмата си господин Костов.

Той и листата за общински съветници изградена от хора професионалисти в своите области, доказа ли се пред шуменци и разпознаваеми са подкрепени от проф. Борислав Борисов, ректор на УНСС, проф. Иво Христов – писател, Боян Чуков – политолог, Ваня Костова, Валерия Велева, академик Георги Марков, Таня Буруджиева, Иван Иванов, Янко Русев и др.

„Мен са ме учили да бъда честен, да бъде работлив и да правя добро. Такъв съм бил през целия си живот и такъв ще продължавам да бъда. Моето мото е: „Властта произтича от хората и тя трябва да се върне при тях с грижа“, ако моите идеи ви допадат гласувайте за мен, за моя екип  и за по – добрите дни на нашата община!“ – призова събралите се шуменци господин Костов.

Припомняме, че кандидатурата за 3 – ти кметски мандат на Красимир Костов бе издигната от Партия „БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ“ и подкрепена от СПС „Защита“, БНДС „Целокупна България“ и ПП „Социалдемократи“.

Пресцентър на ПП “Български социалдемократи” - Шумен