При извършените проверки от Областна дирекция по безопасност на храните в Шумен от 1 октомври до днес няма обявено огнище на болестта африканска чума по свинете /АЧС/, съобщи на поредното заседание на Областната епизоотична комисия д-р Наташа Баева, началник - отдел „Здравеопазване при животните“ при  ОДБХ – Шумен.

„Взети са проби от 100 свине от промишлени свинеферми и ферми тип А, от тях са изпратени за изследване 59 и резултатите са отрицателни за наличие на африканска чума.  В лабораторията са постъпили проби от отстрел на 4 диви свине и резултатите при тях също са отрицателни“, обяви д-р Баева и допълни, че днес се изпращат още взети проби от диви прасета.

Днес ще бъдат представени със съответните документи и пробите от труповете на 19-те диви прасета открити от ловци на 6 октомври в землището на село Менгишево. Там претърсването продължава и се чакат резултатите, уведоми Тервел Стефанов от СИДП.

На заседанието присъстващите бяха запознати със заповедите на изпълнителният директор на БАБХ от 3 октомври и на министъра на земеделието от 1 октомври.

Според заповедта на изпълнителния директор на БАБХ се прекратяват инфектираните зони обявени от февруари и март т.г., като всички останали други огнища от месец юли до днес , където е включена и зоната в местността „Елешница“, Върбишка община продължават мерките в тези инфектирани зони.

Министърът на земеделието, храните и горите в своя заповед нарежда на ИАГ обособяване на инфектирани зони с три под зони съответно А, Б и В с определена площ и режим на извършвани дейности. Зона А е около 3 кв. км с радиус 1 км, зона Б-с площ не по-малка от 25 км и радиус 3 км. и зона В – с площ не по-малка от 172 км и радиус 8 км.

В инфектираната зона А се ограничава достъп на лица, които нямат отношение към претърсването и предотвратяването и ликвидиране на болестта. Претърсването за трупове на диви свине там ще става без кучета по график от лица, които са упълномощени съгласно Закона за лова и опазване на дивеча и държавните предприятия, които стопанисват дивеч на територията на съответната подзона А.

В другите две подзони могат да се извършват горскостопански и селскостопански дейности – събиране на гъби билки трюфели, туризъм и други дейности само след осигуряване на мерките за биосигурност.

ШУМ.БГ