ВМРО – БНД, гр. Шумен с безпокойство научи за писмото на здравния министър до Регионалния център по здравеопазване за преместването на психиатричната болница от с. Царев брод в сградата на закрития дом „Майка и дете“ в Шумен, която е собственост на Общината.

На първо място с учудване разбираме, че Държавата, в лицето на здравния министър, се разпорежда с имущество – общинска собственост и няма решение на Общинския съвет, с което се приема извършването на подобно преместване. По този начин би пропаднала идеята сградата да бъде превърната в Дневен център за деца с увреждания, от какъвто нашият град има нужда.

На второ място, в психиатричната болница пребивават лица, които са опасни за хората, най-вече за децата на живеещите в тази част на Шумен. Това са пациенти – алкохолици и наркомани, които, въпреки твърденията, че са на специален режим, при недостатъчния бюджет, осигуряван от държавата за подобен род заведения трудно могат да бъдат опазени в границите на лечебното заведение. Подобни примери съществуват и на други места, като болницата в с. Церова кория, Великотърновско, чиито пациенти всеки ден могат да бъдат видени да се разхождат по улиците на старопрестолния град.

И на трето място, знае се, че част от хората от с. Царев брод работят в болницата. Продължава политиката за отнемането на поминъка на хората от селата и концентрирането на работните места в големите градове (ако Шумен все още може да се определи като такъв). Съживяването на българските села трябва да е цел на всяка власт и в своята програма ВМРО – БНД, гр. Шумен е предвидило мерки в тази посока.

Пресцентър на ВМРО – БНД, гр. Шумен