Представители на европейските региони излязоха в защита на бюджета за кохезионна политика, след като кандидати за висши позиции в Европейския съюз дадоха знак, че възнамеряват да изместят политическите приоритети, обещавайки повече подкрепа за изследвания и иновации в преговорите за следващия бюджет на ЕС, предаде Science Business.

"Кохезионният алианс" призовава евроинституциите да отделят поне една трета от бъдещия бюджет за кохезионна политика (позната още като политика на сближаване), след като Йоханес Хан, номиниран за еврокомисар по бюджет и администрация, каза пред евродепутатите, че повече средства от дългосрочния бюджет (2021-2027 г.) трябва да бъде за научни изследвания за сметка на бюджетите за кохезия и земеделие.

"Трябва да модернизираме (многогодишната финансова рамка) и трябва да правим компромиси", заяви Хан по време на изслушването си в Европейския парламент миналата седмица.

Регионите обаче не са съгласни. Председателят на комисията за кохезионна политика и бюджет на ЕС в Комитета на регионите Изабел Будино каза, че кохезионните фондове трябва да бъдат защитени в бюджетните преговори.

"Трябва да гарантираме, че кохезионните фондове ще се разглеждат отделно от други инвестиционни програми и че няма просто да наливаме повече пари в области, които вече са богати", допълни Будино по време на Европейската седмица на регионите и градовете.

"Трябва да се борим, за да не бъде финансирането (за кохезия) намалено в следващия финансов период", подчерта Калара Добрев, зам.-председател на Европейския парламент, отговаряща за връзките с Комитета на регионите.

Председателят на комитета Карл-Хайнц Ламберц заяви, че освен един силен икономически стълб, подкрепен от нови инвестиции в изследвания и иновации, Европа се нуждае от също толкова силен социален стълб, за да намали социалните и икономически различия между регионите. "Една четвърт от населението (на ЕС) живее близо до прага на бедността", изтъкна той.

Ламберц приема, че кохезионата политика трябва да бъде преструктурирана, но иска тя да се основава на целите на регионите. По думите му "кохезионната политика, която според някой хора е остаряла, е всъщност бъдещето".

Регионите ще имат умерен поддръжник в лицето на Елиза Ферейра, номинирана за еврокомсиар по сближаване и реформи, която каза, че ще подкрепи възможно най-голям бюджет за кохезионна политика и твърди, че новите програми трябва да получат ново финансиране. "Традиционните политики като кохезия и земеделие не може да се смятат за нови източници на фондове", допълни тя.

Дневник