Сградното строителство издърпва растежа на бранша през август, докато показателят за инфраструктурните обекти се свива, се вижда от данните на Националния статистически институт.

Предварителните данни сочат, че през август 2019 г. индексът на продукцията в сектор "Строителство" е с 0.2% под равнището от предходния месец, но с 3.4% по-висок от миналогодишното си равнище.

И спрямо предходния месец, и в сравнение с година по-рано строителството на сгради се увеличава. То е с 0.8% по-високо спрямо юли, а ръстът спрямо август 2018 г. е с 8.9%.

При строителството на инфраструктурни обекти тенденцията е обратната. Спрямо юли то намалява с 1.6%, а спрямо август 2018 г. - с 3.6%.

Дневник