Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) изслуша заключенията от докладите на Комисията за атестирането и конкурсите и на Комисията по професионална етика и реши, че няма никаква пречка да допусне Иван Гешев до изслушване в процедурата по избор на главен прокурор на 24 октомври.

Заключенията на двете комисии вече са известни – единственият единодушно номиниран за кандидат за главен прокурор отговаря на всички изисквания на закона, за да участва в процедурата, няма данни да е накърнил авторитета на съдебната власт, има достатъчно натрупан професионален опит и мотивация, за да заеме поста след изтичането на мандата на главния прокурор Сотир Цацаров.

Докладите бяха изслушани и приети миналия месец и в присъствието на самия Иван Гешев, който тогава отговаряше и на въпроси. На днешното заседание на прокурорската колегия Гешев не бе поканен, а заключенията на комисиите бяха изслушани в резюме.

"Говорителят на прокурорската колегия Даниела Машева обясни, че кандидатът Иван Гешев отговаря на критериите, които са заложни в закона. Налице са основания за допускането му за изслушване в процедурата за избор на главен прокурор.

Георги Кузманов представи доклада на Комисията по професионална етика и констатациите в него - липсват данни, които да поставят под съмнение професионалните и нравствени качества на Иван Гешев, той има достатъчно опит и мотивация да заеме поста.

"Не е необходимо приемане на докладите от колегията, тъй като те вече са приети от съответните комисии и с оглед на това би трябвало да има приемане само на допустимостта на кандидатурата", обясни главният прокурор Сотир Цацаров.

Също любопитна бе и една от последните точки в дневния ред, която постави за разглеждане писмото на председателя на Върховния касационен съд (ВКС) Лозан Панов до главния прокурор Сотир Цацаров. Писмото бе изпратено преди дни и с него Панов отправя серия от въпроси не само за количеството на броя обвинителни актове, изготвени от Гешев, но и за тяхното качество.

"За обективна преценка на професионалните и делови качества на кандидата за длъжността главен прокурор следва да се формират непосредствени впечатления от нивото на правните му познания, умения и лични способности, проявени при изпълнение на функциите му. Професионалните качества на всеки магистрат се разкриват преди всичко въз основа на непосредствено запознаване със съдържанието на изготвените от него актове", подчертава Панов в писмото до Цацаров. Само няколко часа по-късно самият Гешев заяви пред журналисти в отговор, че ВСС вече е дал висока оценка за работата му.

Единодушно с 11 гласа "за" прокурорската колегия реши Комисията по атестирането и конкурсите да изпрати доклада си и последната атестация, както и информация за изготвените от Иван Гешев обвинителни актове до Върховния касационен съд и така да отговори на въпросите на Лозан Панов.

Дневник