В опита си да се справи с недостига на учители, който ще се задълбочава в следващите години, държавата планира няколко мерки за насърчаване на качествено обучение в педагогическите специалности в университетите. Една от тях е отпускането на повече пари на университетите за обучението на всеки първокурсник в тези специалности, а другата - стимули, в т.ч. и финансови, за промяна и осъвременяване на учебните програми. Това се разбра от отговори на просветния министър Красимир Вълчев на въпроси на депутати от ресорната комисия и журналисти днес.

В момента нормативът за издръжка на един студент по педагогика в университетите е 1.25, което е приблизително 867 лева от държавата, а предложението на министъра е за първокурсниците той да стане 1.6, което е около 1108 лева от държавата.

С финансови стимули, които ще бъдат част от нова национална програма, образователното министерство ще се опита да насърчи университетите да осъвременят учебните програми в педагогическите специалности. В момента на места обучението по дисциплини като "История на педагогиката" било прекалено дълго, докато това по "Приобщаващо образование" било избираемо.

Финансови стимули под формата на допълнителни стипендии се обмисля да има и за дванадесетокласниците с най-добри образователни резултати, които запишат педагогически специалности, както и математика, физика, химия и инженерни специалности, където също има недостиг на учители.

И през следващата година правителството ще продължи политиката си на увеличаване на учителските заплати, като за целта в бюджета за догодина ще бъдат заложени допълнително 360 млн. лева. Предвижда се средната брутна заплата да стане 1500 лева.

Образователното министерство ще продължи и програмата, с която финансира допълнителна квалификация на учители, както и получаване на педагогическа правоспособност от хора с друго висше образование. Към момента кандидатите по нея са 183 души. В същото време само четирима учители от общо девет кандидати са получили по 500 лева допълнително възнаграждение, за да работят с деца от уязвимите групи.

Дневник