Във връзка с публикация в медиите от някои политически партии за преместването на психиатричната болница от село Царев брод в сградата на закрития дом „Майка и дете“ в Шумен, от общинската администрация уточняват, че общината няма отношение с дейностите и ситуирането на държавната психиатрична болница в Царев брод.

След закриването на Дома за медико-социални грижи „Майка и дете“ беше извършена ликвидация и сградите и имуществото на Дома бяха предадени на Министерството на здравеопазването, т.е. те са държавна собственост и здравното министерство се разпорежда с тях.

Поради тази причина от общинската администрация опровергават твърденията, че сградите на закрития дом „Майка и дете“ са общинска собственост и Държавата се разпорежда с тях без решение на Общински съвет-Шумен. 

Общинска администрация - Шумен