Антикорупционната комисия е установила, че отстраненият през юли изпълнителен директор на БЕХ Петьо Иванов е бил в конфликт на интереси, докато е съвместявал този пост с участието си в съвета на директорите на "Булгаргаз". Това съобщава "Капитал" като се позовава на решение на комисията, взето на 18 септември, но публикувано днес.

Мотив за решението е, че като шеф на холдинга Илиев е гласувал за себе си при назначаването в "Булгаргаз" и е определил възнаграждението си. Затова му е наложена глоба от 15 хил. лв. и е постановено отнемане на полученото възнаграждение от 60 хил. лв., според декларацията пред самата комисия.

Решението на комисията може да се обжалва пред Административен съд – София.

"Капитал" посочва, че в сходна ситуация са и други - бивши и настоящи ръководители в БЕХ - Жаклен Коен, Живко Динчев и Андон Андонов, но не е известно за тях да са взети подобни решения.

Коен освен изпълнителен директор на държавния енергиен холдинг сега е член на съвета на директорите на АЕЦ "Козлодуй", Динчев е изпълнителен директор на ТЕЦ "Марица-изток 2", а Андонов е изпълнителен директор на "Мини Марица-изток".

Сигналът срещу Петьо Иванов е подаден в КПКОНПИ на 27 ноември 2018 г., но повече от половин година по него няма никакво движение. Едва на 7 май 2019 г. антикорупционната комисия изисква доказателства от Министерството на енергетиката за избора на Петьо Иванов и назначаването му на определените позиции.

Самият Иванов казва, че няма нарушение, защото забраната физическо лице да бъде управител, контрольор и член на изпълнителни или контролни органи на повече от едно търговско дружество с държавно участие в капитала не се прилага спрямо търговски дружества от второ ниво, каквото е "Булгаргаз" - негов собственик не е директно държавата, а БЕХ. Освен това едновременното участие в БЕХ и "Булгаргаз" е в съответствие с предмета на дейност и със същността на холдинговата структура съгласно Търговския закон.

Дневник