Преди местните избори на 27 октомври отчитаме постигнат консенсус по темата за необходимостта от поддържането и развитието на зелената система на Шумен. Демократична България – Обединение предлага към този въпрос да се подходи отговорно, публично, планомерно и с участието на експерти. Кандидатът за кмет адв. Артур Алтунян покани за разговор преподавателя по ботаника в ШУ „Епископ Константин Преславски“ професор Димчо Захариев. През тази седмица проф. Захариев представи разработената от него електронна книга-албум „Шумен - зеленият град“. Тя е част от едноименния проект, който включва маршрут, представящ 80 от най-интересните храсти и дървета в шуменските паркове.

А.А.: Професор Захариев, вие сте преподавател в ШУ „Епископ Константин Преславски“ – наскоро превърнахте парковете в града в местна ботаническа градина. Защо избрахте името „Шумен – зеленият град“?

Д.З.: Избрахме това име, защото вярваме, че Шумен е зелен град. Не само защото е заобиколен от склоновете на Шуменското плато, които са покрити със зеленина, но и заради това, че на територията на града има голям брой паркове, които предлагат изключително голямо разнообразие от видове.

А.А.: Какво е вашето мнение за озеленяването на улиците?

Д.З.: Смятаме, че не само богатството на парковете е ценност на нашия град, но и богатството на растенията по нашите улици. Можем да кажем, че за улично озеленяване са избрани изключително разнообразни видове. Част от тях са местни, а една друга голяма част са принесени от чужбина. Пример за местни видове са сребролистната липа и планинския ясен. Сред чуждестранните видове можем да посочим каталпата, която е разпространена сравнително от скоро в нашия град. Както и японската софора, която всъщност произлиза от Китай, и западната копривка, принесена от Северна Америка.

А.А.: Твърди се, че зеленият град трябва да изглежда модерно, различно. Дърветата да са нискостеблени, за да се открояват сградите и улиците. Вашето мнение какво е?

Д.З.: Смятам, че има две стратегии за поддържането на зелената система на града. Едната е да използваме това, което вече сме получили в наследство. Можем да кажем, че високите дървета представляват своеобразни зелени коридори по нашите улици. Те предоставят редица предимства, например те пазят сянка. Техните листа са един чудесен филтър, който утаява фините прахови частици, а това е един от сериозните проблеми на съвременните градове. Тези дървета овлажняват въздуха, заради изпарението на вода от техните листа. Това не е без значение в горещите дни от годината. Освен това дърветата излъчват една специална група вещества, които имат свойството да прочистват въздуха от бактерии. От друга страна е доказано, че дърветата увеличават работоспособността и стимулират сърдечно-съдовата система на човека. Докато пътувате за работа например, вие буквално се зареждате като минавате под липите. Може да се каже, че дърветата в нашия град са една чудесна възможност и за естетическо зареждане на хората. Защото, преминавайки под тези дървета ние можем да се чувстваме, като част от природата. А това е изключително важно за хората.

А.А.: Какво може повече да се направи за зелената система на Шумен?

Д.З.: Смятам, че за да се вземе обективно решение е необходимо да се включат всички заинтересовани страни. Добре е да се направи обществено обсъждане, на което да бъдат поканени представители на общината, неправителствени организации, експерти и граждани, които да могат да изразят своето мнение. Така ще могат да бъдат чути всички гледни точки, а взетите по този начин решения ще бъдат правилните за нашия град. Това, което може да се направи е да бъдат запазени дърветата, които имаме в момента. Доколкото това е възможно, защото знаем, че една част от тях са на пределна възраст. Те са опасни за здравето на хората или преминаващи автомобили. Смятам че при оформянето на короните на дърветата трябва да се следи за запазването на естетичния вид и по възможност целостта на короната. Вярвам, че е добре да се направи една паспортизация на дърветата в града, за да може да получим информация в какво състояния са те, на каква възраст и какво е необходимо за тяхното правилно поддържане.

Демократична България – Обединение  /№ 66 в бюлетината/ възнамерява да организира и проведе широк обществен дебат, който следва да приключи с ясна програма за зелената система на Шумен, план и систематично финансиране от общинския бюджет за следващите четири години.

Пресцентър на „Демократична България – Обединение“