Вече обобщихме наложилия се политически консенсус около днешните проблеми на Шумен - водата, зелената система, благоустрояването. Всички говорим за повишаването на качеството на живот. Все пак е важно да отговорим на въпроса - откъде ще дойдат парите?

Планирано е една голяма част да бъде привлечен ресурс от Европейския съюз. Честно е да се каже още, че според новите правила тези пари вече няма да се предоставят безвъзмездно. Това предполага много работа и ефективна комуникация с определения за финансов посредник в северна България - „Регионален фонд за градско развитие“.

Затова „Демократична България – Обединение“ предлага изграждането на специално административно звено от финансисти, икономисти и юристи. Основната задача на звеното е да събере предварително цялата необходима информация по отделните проекти и да изгради ефективна комуникация с определения финансов посредник.

Вижте още веднъж нашия екип:

113 – Васил Гочев Тодоров

Председател на ДСБ Шумен. Семеен с две деца. Магистър по география и биология, доктор по екология. Управлява собствен бизнес и в момента е управител на „Студентски столове и общежития“ ЕАД, клон Шумен.

114 – Тамер Ведат Мехмед

Тамер Мехмед се занимава с малък бизнес и ежедневно се сблъсква с редица трудности. Според него те се дължат на лошото управление на община Шумен. Категорично несъгласен е с твърдението на бившия кмет Любомир Христов, че успешно е изпълнил предизборната си програма, поставяйки си оценка "Добър". Тамер Мехмед си поставя за цел да работи за унищожаване на порочния модел на управление, налаган от ГЕРБ и БСП през последните години.

115 – Иво Михайлов Михайлов

Роден е през 1973 г. в София. През 1977 г. всички семейството му се завръща в Шумен. Завършва средното си образование в МГ „Нанчо Попович“, а висшето в Шуменския Университет „Епископ Константин Преславски“ като магистър по математика. Още същата година постъпва на работа във Факултета по математика и информатика, където през 2012 г. защитава „голям“ докторат (за титлата доктор на науките) в Института по Математика и Информатика на Българската Академия на Науките.

През същата година става и професор в ШУ. През 2013 г. получава наградата на Шумен в областта на образованието и науката. Вълнува се от проблемите на града в областта на образованието и участва в различни срещи и дискусии свързани с университета и училищата в града.

120 – Тодор Стоянов Луков

Тодор Луков определя себе си, като  работещ пенсионер, баща на прекрасни деца  и дядо на шестима внуци. Счита, че градът ни спешно се нуждае от активни действия в посока отърсване от задкулисието и корупционните схеми. Поставя си за цел да съдейства за повече професионализъм при вземане на важни за града ни решения и преодоляването на бездушното администриране.

123 – Драгостин Иванов Драгостинов

Завършил политология, смята че общината се управлява по непрозрачен начин и във вреда на гражданите. Негови приоритети са борбата с корупцията и подобряването на градската среда.

124 – Жельо Митков Желев

Общопрактикуващ лекар със стаж повече от 20 години. Завършил е медицина в Медицинският университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“, Варна. Женен с едно дете. Съпругата му е известен лекар гинеколог - д-р Янева.

Пресцентър на „Демократична България – Обединение“