Ще бъдат създадени синдикални структури във всички общински предприятия в Община Шумен. Това е само едно от допълненията към Рамковото споразумение за сътрудничество, което подписа днес Красимир Костов с Регионалния съвет на КНСБ – Шумен.

Двете страни се договориха да бъдат подписвани колективни трудови договори и в различни сфери от обществения живот.

Аз и моят екип ще привлечем нови инвестиции в Индустриалния парк от Китай, Япония, Русия и Германия и по този начин ще работим за задържане на младите хора в общината, за създаване на добри условия на живот и бурно, модерно развитие на Шумен. Партньори при защитата трудовите права на хората ще бъдат синдикатите, защото те заемат важно и значимо място в гражданския сектор. 

Споразумението включва съвместна работа за преодоляване на бедността, подобряване условията на труд, усъвършенстване на системата за административно обслужване и др. Решенията на тези проблеми са залегнали във „Визията за модерно развитие на Шумен“, която ще се изпълнява от Красимир Костов и групата общински съветници с номер 61. 

Пресцентър на ПП "Български социалдемократи"