Уважаеми съграждани,

В последния месец кандидатите за кмет и общински съветници от ВМРО – БНД обиколиха част от селата в Община – Шумен, срещнаха се с много хора, представиха нашата програма, но и чуха техните проблеми, приеха препоръките им за бъдещата работа в местното управление.

Потвърди се това, което знаехме предварително, а именно, че селата са били в периферията на интереса на управляващите в последните десетилетия. Систематизирането на проблемите им в дълъг списък показа, че предстои много работа: налице са лоша пътна инфраструктура, изоставени на произвола на времето сгради (читалища, детски градини, училища), липса на работни места и ниски заплати там, където ги има, проблеми с водоснабдяването и канализацията, като в ХХІ век сме свидетели, че на места хората са принудени да използват септични ями; особено остър е проблемът за достъпа до медицински грижи.

Срещите с хората ни убедиха, че правилно от ВМРО – БНД сме поставили като свой приоритет решаването на възможно най-голяма част от проблемите на селата в Община Шумен, а като първа стъпка предвиждаме гласуването на отделни базови бюджети за всяко едно село, съставянето на схема за поетапно ремонтиране на сградния фонд, както и обезпечаване на достъпа до медицинско обслужване, чрез частично финансиране на разходите на медицинския персонал в селата.

С № 34 в интегралната бюлетина може да подкрепите нашия кандидат за кмет доц. д-р Стефан Минков и кандидатите за общински съветници, за да им дадете възможност да отстояват реализирането на програмата по отношение на селата.

Пресцентър на ВМРО – БНД