Оценявам като загриженост отправената поканата от страна на обявения за избран общински съветник Венцислав Венков, който е и кандидат за кмет на община Шумен, но смятам, че тя е опит да се заобиколи нормативният ред за свикване на първото заседание на общинския съвет и полагане на клетва от новоизбраните общински съветници. Едва след този акт, удостоверен с клетвена декларация, избраните общински съветници придобиват качеството на такива. До този момент всички техни тревоги, идеи и съображения са тревоги, идеи и съображения на всеки гражданин на общината.

В настоящия момент не се намираме в ситуация, която да налага извънредни действия по отношение на дейността на ВиК. Едновременно с това темата за водата, нейното качество, цена и гарантирането на нейното доставяне до потребителите вълнува цялото шуменско население. Ето защо бих желал да отправя покана към моя опонент г-н Венцислав Венков на дебат преди изборите на 3 ноември. На него като кандидати за кметския пост на Шумен да представим своите виждания по темата и да дадем на избирателите на Шумен допълнителна възможност за информиран избор за втория тур.

Предлагам той да се проведе в четвъртък, 31 октомври, от 10.00 часа в Пресклуба на БТА. Смятам, че в спокойна и конструктивна обстановка, както и при предварително изяснен регламент,  двамата ще имаме възможност ясно и аргументирано да изразим своите тези. Готов съм да поканим за модератор на дискусията обществения посредник Иван Капралов, чието име се споменава в поканата на г-н Венков. Съгласен съм, че шуменци са в правото си да бъдат запознати с всички аспекти по темата. И тъй като гласуването в неделя е за кмет на община Шумен, за гражданите е важно да чуят какво мислят тъкмо кандидатите за този пост и каква е тяхната визия за решаване на проблема с водата. Не бива да допускаме обаче разговорът да се превърне в безсмислена препирня, в която няма да се чуе мнението на 41 бъдещи съветници. При евентуален отказ от участие в такъв диспут ще считам, че г-н Венков е станал заложник на интересите на определена група от хора, които превърнаха темата за водата в предизборно шоу на гърба на шуменци.

Вярвам, че и Вие, г-н Венков, искате истината да достигне до хората. Затова нека да им позволим да я чуят от мен и от Вас. Дължим го на нашите съграждани. Шуменци очакват да чуят един прагматичен и конструктивен разговор, в който всеки ще има възможност да изложи ясно и убедително своята  позиция.

Веднага след първия тур на изборите имах възможност да кажа пред медиите, че едно от нещата, които ще направя, е да поканя на разговор представителите на всички политически сили в общинския съвет. Ще поставя на масата основните приоритети за развитието на града и ще предложа заедно да решим в каква посока искаме да върви Шумен, включително и по въпроса за водата. Готов съм да подпиша споразумение, с което всички да сме съгласни и което да се спазва независимо кой управлява града.

Уважаеми г-н Венков, още веднъж отправям поканата си лично към Вас и Ви очаквам в студиото на БТА в посочения ден и час.

Любомир Христов, кандидат за кмет на община Шумен

Пресцентър на ПП ГЕРБ - Шумен